Programe de formare profesională

Programele de formare profesională

Contabilitate

Specialitatea 41110 „Contabilitate”

Calificarea – „Contabil”

Absolventul  poate activa  la  entități  de stat  sau private în

compartimentul  financiar-contabil,  în calitate de contabil,

contabil-coordonator,  șef-adjunct  secție sau departament.

Merceologie

Specialitatea 41630 „Merceologie”

Calificarea – „Tehnician merceolog”

Absolventul poate activa în calitate de merceolog în unitățile comerciale, în instituții de standardizare și certificare, de protecție a consumatorilor, întreprinderile producătoare de bunuri materiale.

Comerț

Specialitatea 41620 „Comerț”

Calificarea – „Agent comercial”

Absolventul poate activa în unități comerciale, departamente de vânzări și aprovizionări în calitate de agent comercial.

Tehnologia alimentației publice

Specialitatea 72120 „Tehnologia alimentației publice”

Calificarea – „Tehnolog alimentație publică”

Absolventul poate  activa  în  unitățile de alimentație publică

în calitate  de  tehnolog  alimentație  publică,  administrator,

șef  de  bucătărie în sectoarele de producere, de gestionare a

unităților de alimentație și de control tehnologic.

Turism

         Specialitatea 101510 „Turism”

Calificarea – „Agent de turism”

Absolventul poate activa în domeniul organizării și desfășurării activităților turistice în calitate de agent de turism, economist, ghid, administrator de agenție turistică.

Marketing

Specialitatea 41410 „Marketing”

Calificarea – „Agent de vânzări”

Absolventul poate activa în departamente de marketing şi promovare a agenţilor economici în calitate de agent de vânzări.

Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice

Specialitatea 101310 „Organizarea

serviciilor în hoteluri și complexe turistice”

 

Calificarea – „Recepționer unitate de cazare”

Absolventul poate activa în cadrul unui hotel sau într-o

pensiune turistică în calitate recepționer unitate de cazare.

Servicii de suport