Programe de formare profesională

Programele de formare profesională

Contabilitate

Specialitatea 41110 „Contabilitate”

Calificarea – „Contabil”

Absolventul  poate activa  la  entități  de stat  sau private în

compartimentul  financiar-contabil,  în calitate de contabil,

contabil-coordonator,  șef-adjunct  secție sau departament.

Merceologie

Specialitatea 41630 „Merceologie”

Calificarea – „Tehnician merceolog”

Absolventul poate activa în calitate de merceolog în unitățile comerciale, în instituții de standardizare și certificare, de protecție a consumatorilor, întreprinderile producătoare de bunuri materiale.

Comerț

Specialitatea 41620 „Comerț”

Calificarea – „Agent comercial”

Absolventul poate activa în unități comerciale, departamente de vânzări și aprovizionări în calitate de agent comercial.

Tehnologia alimentației publice

Specialitatea 72120 „Tehnologia alimentației publice”

Calificarea – „Tehnolog alimentație publică”

Absolventul poate  activa  în  unitățile de alimentație publică

în calitate  de  tehnolog  alimentație  publică,  administrator,

șef  de  bucătărie în sectoarele de producere, de gestionare a

unităților de alimentație și de control tehnologic.

Marketing

Specialitatea 41410 „Marketing”

Calificarea – „Agent de vânzări”

Absolventul poate activa în departamente de marketing şi promovare a agenţilor economici în calitate de agent de vânzări.

Turism

         Specialitatea 101510 „Turism”

Calificarea – „Agent de turism”

Absolventul poate activa în domeniul organizării și desfășurării activităților turistice în calitate de agent de turism, economist, ghid, administrator de agenție turistică.

Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice

Specialitatea 101310 „Organizarea

serviciilor în hoteluri și complexe turistice”

 

Calificarea – „Recepționer unitate de cazare”

Absolventul poate activa în cadrul unui hotel sau într-o

pensiune turistică în calitate recepționer unitate de cazare.