Istoricul

            Activitatea unui colectiv de oameni, în general, este una complexă. Cea  a unei instituții  de învaţământ, cu o biografie deloc modestă, de 75 de ani, este, indiscutabil, una imensă şi responsabilă, dar nobilă, or, ea  implică cel puțin 3 coordonate esenţiale, 3 subiecţi – parteneri: cadre didactice, elevi, părinți, conectaţi la una şi aceeași sursă de lumină-cea a cărții, care contribuie la formarea tinerilor şi, implicit, a viitorului acestei țări. Spiru Haret considera pe  bune: ,,Cum este școala azi, așa va fi societatea mâine”.

          Raportată la cele 7 decenii și jumătate de existență, activitatea Colegiului Naţ ional de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova înseamnă  efortul intelectual constant al celor peste 28 mii de tineri deveniţi, până în 2019, specialiști competenţi pentru economia R. Moldova, implicarea  părinţilor acestora  şi munca, cu dăruire zilnică, a mii de cadre didactice.

,,Munca de salahor în istorie de zile mari se  numește jertfă, afirma M. Eminescu, iar în fiecare zi- datorie”. Munca, în sensul  datoriei profesionale, a competenţei,  a vocaţiei, a onorării responsabilităţii deontologice, în numele edificării viitorului a fost şi este caracteristica definitorie a colectivului de profesori şi elevi ai Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM.

            Deceniu după deceniu, generații de profesori  şi elevi au construit acest spațiu intelectual de profil economic și al serviciilor, care şi-a început activitatea la 20 octombrie al tumultosului an 1944, când, prin Hotărârea  Sovietului Comisarilor Norodnici nr. 362, s-a redeschis școala comercial-culinară si s-a  înfiinţat  Tehnicumul de Comerț Sovietic, în cladirea modestă de la intersecţia străzilor Serghei Lazo şi Frunze. Prima clasă de elevi și-a deschis ușile la 30 ianuarie 1945 și număra 16 elevi. În al doilea semestru al anului de învăţământ 1956-1957, instituția a trecut în sediul nou din strada Petru Rareş, 18, din inima Chişinăului.

            Fondat într-un timp zbuciumat, actualul Colegiul Național de Comerț al ASEM, a avut și un destin pe potriv.

           În 1991  Tehnicumul de Comerţ Sovietic îşi schimbă denumirea în Colegiul Naţional de Comerţ din Chișinău.

            La 1 septembrie  1998, când, prin Hotărârea Guvernului R. Moldova de atunci, rămâne fără sediu, devine unitate funcţională a Academiei de Studii Economice din Moldova.

            Am pierdut clădirea istorică (1957), a fost distrusă baza tehnico-materială a instituţiei, s- au aruncat la coşul de gunoi al istoriei  însemnele de performanţe ale elevilor: toate documentele,  diplomele, trofeele, fotografiile, s-a devastat Muzeul colegiului. Colegiul Național de Comerț din Chișinău a fost pe punctul să  dispară din spaţiul educaţional din ţară. Dar a rezistat, pentru că a câştigat susţinerea, sprijinul şi protecţia oamenilor competenţi din ASEM. Astfel, de 21 de  ani instituţia poartă cu mândrie numele de Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi este  una dintre cele mai vechi şi prestigioase instituţii de învăţământ profesional tehnic postsecundar din ţară.

            Au urmat alte provocări: lipsa admiterii la specialitate, formarea  doar  a claselor  liceale, apoi revenirea la specialităţi.

            Toate aceste schimbări au mobilizat şi consolidat colectivul de profesori şi de elevi. Astăzi Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice, în spaţiile modeste, dar cu pereți de suflet, cu multe lucruri luate de la capăt, continuă să fie la fel de solicitat ca la începuturi.
Pentru că întotdeauna: în zilele tumultoase de după  război sau azi, în mileniul al III- lea,   școala are aceeași misiune nobilă, tinerii au aceleași nevoi educaţionale, părinții au aceeași încredere în forța școlii şi  dascălii își urmează, cu  vocaţie şi dăruire, parcursul,  în numele unui viitor european pentru tinerii din Moldova.

            E adevărat că școala de azi, ajunsă în impas,  din lipsa de cadre didactice, din lipsa în țară a părinților, cu baza tehnico-materială învechită este la începutul unei schimbări adevărate pe care am mimat-o timp de 25 de ani. E adevărat că la fel ca în cazul tuturor reformelor stringente din ţară,  învaţământul, nu se poate salva de starea de geotropism la valori, exigenţe, uneori responsabilităţi. E adevărat că tineretul, capitalul viabil de mâine al  ţării poate   face alegerea corectă în viață și se poate forma civic și profesional doar ajutat de cadre didactice, printr-un parteneriat real, nu mimat, învățând şi formandu-se reciproc,  implicându-se cu dăruire în activități de formare.

Cadrele didactice din Colegiul Național de Comerț al ASEM au fost întotdeauna deschise și s-au implicat real în reforma sistemului de învățământ în domeniu. Astfel, în 2013-2014, Colegiul este instituţie-pilot în  implementarea învăţământului în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, cadrele didactice au elaborat planuri de studii la 5 specialităţi şi programe în bază de competenţe.

            La începutul anului de învăţământ 2014-2015, cadrele didactice au participat activ în grupuri de lucru pentru elaborarea de Planuri de Studii în baza SCST pentru 4 specialităţi: ,,Comerţ”, ,,Merceologie”, ,,Tehnologia produselor alimentaţiei publice”, ,,Servicii”.

La începutul anului de învăţământ 2016 – 2017, cadrele didactice au participat în toate grupurile de lucru pentru elaborarea documentelor necesare pentru modernizarea învăţământului în domeniu. Au coordonat grupurile de lucru pentru elaborarea planurilor de învățământ la 5 specialități: ,,Comerţ”, ,,Merceologie”, ,,Tehnologia alimentaţiei publice”, ,,Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice”, ,,Turism”, au participat în grupul de lucru pentru elaborarea planului de învățământ la  ,,Contabilitate”. Au elaborat Curicula pentru 5 specialități și curriculumurile unităților de curs opționale și la libera alegere.

            Azi cele  7 specialităţi: ,,Contabilitate”, ,,Marketing”,  ,,Comerţ”, ,,Merceologie”, ,,Tehnologia alimentaţiei publice”, ,,Turism”, ,,Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice” se formează 1730 de tineri pentru care activează 102 de cadre didactice, 81 dintre care deţin grade didactice şi titluri ştiinţifice.  Din anul de învățământ 2019-2020 colegiul, în parteneriat cu Asociația Instituțiilor Medicale Private,  implementează învățămantul dual pentru specialitatea ,,Servicii suport”.

            Cum fără memorie nu există trecut, fără zbucium şi dăruire nu există prezent, fără credinţă  nu există viitor. Viitorul  şi mândria instituţiei sunt elevii buni şi foarte buni, printre care:

Vlas Petru, Com- 161, deţinătorul  Bursei Preşedintelul R. Moldova

Prepeliță Valeria, grupa Con – 163 deţinătoarea  Bursei Gaudeamus 

            Panoul de onoare găzduiește imaginea a 47  cei mai buni dintre cei buni și responsabili tineri din colegiu.   

 

File din istorie

 

 • Hotărârea Sovietului   Comisarilor Norodnici  al RSSM  362  din 20 octombrie 1944 ,,Cu privire la  restabilirea în or. Chişinău a Şcolii republicane de ucenicie comercială – culinară şi deschiderea  tehnicumului de comerţ sovietic” ( din Anexă  la  Hotărârea Guvernului R. Moldova din 28 iunie  1991 nr. 321  – LISTA Hotărârilor Guvernului  R. Moldova care şi – au pierdut valabilitatea ( în 2 limbi: română și rusă ).

       Începe activitatea la  30 ianuarie 1945 o clasă de 16 elevi,  în clădirea de la intersecția străzii Frunze cu Serghei Lazo.

 • Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 321 din 28 iunie 1991 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ mediu de specialitate” ( în 2 limbi: română și rusă):

 1. A reorganiza, începând cu 1 iulie 1991:

Tehnicumul de comerț sovietic din Chișinău în Colegiul Național de Comerț din Chișinău

 1. A începe din 1991 la Colegiul Național de Comerț din Chișinău pregătirea cadrelor la următoarele specialități:

– 3225 ,,Activitatea  comercială”

Semnat Prim – ministru al Republicii Moldova  Valeriu Muravschi.

 • Ordinul Ministerului comerțului al R.S.S. Moldovenești nr. 65 din 12 iulie 1991 ,,Cu privire la crearea Colegiului Național comercial al Ministerului comerțului al Republicii  Moldova” ( în 2 limbi: română și rusă ):

 1. ,, A reorganiza, începând cu 1 iulie 1991 tehnicumul de comerţ sovietic din Chişinău în Colegiul Naţional de Comerț din Chişinău  al Ministerului Comerțului al Republicii Moldova, stabilind planul de înmatriculare a abiturienților, pentru anul 1991, conform anexei nr.1.

 2. A începe din 1991 pregătirea cadrelor în colegiu la următoarele specialităţi:

– 3225 ,,Activitatea  comercială”

– 0102 ,,Evidența contabilă, controlul și analiza activității economice.”

Semnat Ministrul  comerțului al RSSM  V. Bobuţac.

 • Ordinul directorului Colegiului  Național de Comerț din Chișinău al Ministerului comerţului  al Republicii  Moldova nr. 49 de la  15 august  1991 ,,Cu privire la  crearea  Colegiului Naţional de comerţ  din Chişinău”

       Semnat  – director  M. Roibu.

 • Ordinul Ministerului Învăţământului , Tineretului şi Sportului al R. Moldova nr. 532 din 05 august 1998, p.7 în CNC se formează subdiviziuni  

 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 908 din 01.09.1998 cu privire la Colegiul Național de Comerț din Chișinău :

 1. Se transferă în cadrul Academiei de Studii Economice, ca unitate funcţională a acesteia, Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău, în temeiul art. 48, alineatul 2 din Legea Învățământului

Semnat  Prim – ministru Ion Ciubuc.

 • Ordinul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 34 din 08.09.1998  –  despre transferul  în cadrul Academiei de Studii Economice ca unitate funcţională a acesteia, Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău.

       Semnat  –  A. Grimalschi.

 • Ordinul CNC nr. 218-c din 30 decembrie 1998 ,,Cu privire la transferul angajaţilor

       CNC”. Semnat – director  Larisa  Ştirbu

 • Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei , Tineretului şi Sportului nr. 332 din 23.02.2006:         Certificat de acreditare seria AC nr. 0109, specialităţile:

       1809 Merceologie –  calificarea  ,,Merceolog”

       1810 Contabilitate – calificarea ,,Contabil”

       1812 Comerţ    – calificarea ,,Agent comercial”