Mesajul directorului

Directorul Colegiului Național de Comerț al ASEM

Activitatea unui colectiv de oameni,  în general, este una complexă. Cea  a unei instituții  de învaţământ, cu o biografie deloc modestă, de 75 de ani, este, indiscutabil, una imensă şi responsabilă, dar nobilă, or, ea  implică cel puțin 3 coordonate esenţiale, 3 subiecţi – parteneri: cadre didactice, elevi, părinți, conectaţi la una şi aceeași sursă de lumină-cea a cărții, care contribuie la formarea tinerilor şi, implicit, a viitorului acestei țări. Spiru Haret considera pe  bune: ,,Cum este școala azi, așa va fi societatea mâine”.

Raportată la cele 7 decenii și jumătate de existență, activitatea Colegiului Naţ ional de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova înseamnă  efortul intelectual constant al celor peste 28 mii de tineri deveniţi, până în 2019, specialiști competenţi pentru economia R. Moldova, implicarea  părinţilor acestora  şi munca, cu dăruire zilnică, a mii de cadre didactice.

,,Munca de salahor în istorie de zile mari se  numește jertfă, afirma M. Eminescu, iar în fiecare zi- datorie”. Munca, în sensul  datoriei profesionale, a competenţei,  a vocaţiei, a onorării responsabilităţii deontologice, în numele edificării viitorului a fost şi este caracteristica definitorie a colectivului de profesori şi elevi ai Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM.

Deceniu după deceniu, generații de profesori  şi elevi au construit acest spațiu intelectual de profil economic și al serviciilor, destinat formării profesionale a tinerilor din R. Moldova.

Dragi tineri, oricât de bune n-ar fi condiţiile de studii şi de trai, şi oricât de competenţi n-ar fi profesorii, nu uitaţi că “Minunea marilor izbânzi şi a frumoaselor realizări nu se face decât prin noi înşine.”(L. Blaga), de aceea cheia succesului este în mâinile voastre!

 

Cu drag , Lidia Pleşca , directorul Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM